79'ncu Silah Bilgisi Soru ve Cevapları (A GRUBU)

79. SİLAH BİLGİSİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI (A GRUBU)

 

1. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları hangi kanuna göre düzenlenir?

A)   6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun

B)   5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

C)   298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

D)   2559 sayıl Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

E)   3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

 

2. Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?

A)   Uzun namlulu silah

B)   Obüs

C)   Tank

D)   Uçak Savar

E)   Top

 

3. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

A)   Sürgü

B)   Namlu

C)   Fişek yatağı

D)   Gövde

E)   Hazne

 

4. Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

A)   Gerdel

B)   Şarjör kapağı

C)   Rampa

D)   Fişek çıkartıcı

E)   Fişek yatağı

 

5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

A)   Mandal Emniyeti

B)   Horoz Emniyeti

C)   Şarjör Emniyeti

D)   Namlu Emniyeti

E)   Kabza Emniyeti

 

 

6. Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?

A)   Mp5 Makineli Tabanca

B)   Cz- 75 Tabanca

C)   Toplu Tabanca

D)   Kırıkkale Tabanca

E)   Yavuz 16 Tabanca

 

7. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

A)   Gerdel

B)   Şarjör kapağı

C)   Şarjör yayı

D)   Şarjör iğnesi

E)   Şarjör kapak kilidi

 

8. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?

A)   Yiv

B)   Set

C)   Çap

D)   Hazne

E)   Rayyür

 

9. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

A)   İğnesinin kırık olması

B)   Tetiğin arızalı olması

C)   Fişeğin arızalı olması

D)   Kapsülün arızalı olması

E)   Tırnağın kırık olması

 

10. Aşağıdakilerden hangisi silahta kovanın dışarı atılmasında etkilidir?

A)   Gerdel

B)   Tırnak ve Çıkarıcı

C)   Hazne

D)   Tetik Tespit Pimi

E)   Şarjör

 

11. Rayyür nedir?

A)   Çekirdek ağırlığıdır.

B)   Kapsül içindeki yanıcı maddedir.

C)   Silah markasıdır.

D)   Namlu içindeki genişliktir.

E)   Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir.

 

12. (9x19)’luk Fişek denildiği zaman ilk rakam olan 9 çekirdek çapıdır. Diğer rakam olan 19 neyi ifade eder?

A)   Kovan boyu

B)   Kovan çapı

C)   Fişek uzunluğu

D)   Namlu çapı

E)   Kalibre olarak fişek çapı

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?

A)   Tetik

B)   İğne

C)   Horoz

D)   Kapsül

E)   Tırnak

 

14. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?

A)   Günlük Bakım

B)   Haftalık Bakım

C)   Atış Öncesi Bakım

D)   Atış Sonrası Bakım

E)   Saatlik bakım

 

15. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?

A)   İğne veya yayı kırık olabilir.

B)   Fişek yatağı kirli olabilir.

C)   Şarjör yerine oturmamış olabilir.

D)   Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir.

E)   Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?

A)   Nişangâh sistemi

B)   Kabza sistemi

C)   Atış sistemi

D)   Mandal emniyeti sistemi

E)   Nefes tekniği sistemi

 

17. Hazne nedir?

A)   Boş kovandır

B)   Dolu fişektir

C)   Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir

D)   Fişek yatağıdır

E)   Şarjör yuvasıdır

 

18. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

A)   Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu

B)   Tırnak-çıkarıcı

C)   Çıkarıcı-kovan atma boşluğu

D)   Namlu- iğne-horoz

E)   Şarjör- horoz- namlu

 

 

19. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Kriminoloji

B)   Kriminalistik

C)   Olay Yeri İnceleme

D)   Balistik

E)   Toksikoloji

 

20. “Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız.

B)   Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız.

C)   Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir.

D)   Silah sürekli dolu halde taşınır.

E)   Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.

 

21. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A)   Çekirdeğin ağırlığı

B)   Havanın yoğunluğu

C)   Havanın ısısı

D)   Horozun darbe gücü

E)   Rüzgâr

 

22. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

A)   18-7

B)   19-3

C)   21-5

D)   25-2

E)   20-5

 

23. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

A)   Gerdel yayı

B)   İcra yayı mili

C)   Tetik manivelası

D)   Kilitleme dişleri

E)   Sürgü tutucu pimi

 

 

24. 14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?

A)   Tetik

B)   Mandal

C)   Horoz

D)   Şarjör

E)   Kabza

 

25. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.

B)   Takma işlemenin genel kuralı yoktur.

C)   Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır.

D)   Önce şarjör takılır.

E)   Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.