FESİH BİLDİRİM YAZISI

……………………A.Ş.

ANKARA

SAYI  : 2018/09

KONU: İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi                                                  …../…../20…

 

 

…………………………….. A.Ş. Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince, ……/…./ 20… tarihinden itibaren iş sözleşmeniz “ Hizmet verilen Kurumun kapatılması nedeniyle” fesih edilecektir.

Kurumun kapatılması nedeniyle oluşan yasal haklarınız ödenecek ve yıllık izniniz tamamen kullandırılacaktır. İhbar süresi kapsamında günlük iki saat iş arama izniniz, iş düzenini bozmayacak şekilde …./…../20.. tarihinden itibaren planlanıp verilecektir.

 

Gereğini rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                 İmza

                                                                                              Adı Soyadı

                                                                                              Genel /İK Müdür

 

 

 

 

S.NO

Adı Soyadı

Görevi

İhbar Süresi

Sözleşme Fesih Tarihi

1.

 

Özel Güvenlik Görevlisi

4 Hafta

…/…../20…
GEREĞİ                    :

Adı Soyadı: