SÜRELİ FESİH

SÜRELİ FESİH

4857 Sayılı İş Kanunu 17. Madde gereğince;

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri; bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak aşağıdaki tabloda yer alan sürelerin sonunda sözleşme feshedilmiş sayılır.

 Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ( İhbar Tazminatı ) ödemek zorundadır.

 

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ

( Deneme süresi dâhil )

Hizmet süresi 6 aydan az olan işçi

2 Hafta

Hizmet süresi 6 ay ile 1,5 yıl arası olan işçi

4 Hafta

Hizmet süresi 1,5 yıl ile 3 yıl arası olan işçi

6 Hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla olan işçi

8 Hafta