İZİNLER HAKKINDA

 

İZİNLER HAKKINDA AÇIKLAMA

İZİN TÜRÜ

MEVZUAT

AÇIKLAMA

HİZMET SÜRESİ

İZİN SÜRESİ

Ücretli İzin

4857 sayılı İş Kanunu 53. Maddesi

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere YILLIK ÜCRETLİ İZİN verilir.

1-5 Yıl (dahil) Arası

14 Gün

5-15 yıl Arası

20 Gün

15 yıl (dahil) ve daha fazlası

26 Gün

18 yaş ve daha küçük yaşta

20 Gün

50 yaş ve daha büyük yaşta

20 Gün

Ücretsiz İzin

4857 sayılı İş Kanunu 56. Maddesi

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.

4 Güne kadar

Analık Halinde Çalışma İzni

4857 sayılı İş Kanunu 74. Maddesi

- Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.

16 hafta

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.

10 hafta

Süt izni

4857 sayılı İş Kanunu 74. Maddesi

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 Saat SÜT İZNİ verilir.

Günde 1,5 saat

Mazeret İzni

4857 sayılı İş Kanunu Ek Madde – 2 ( Mazeret İzni)

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün ücretli izin verilir.

Evlenme İzni

3 Gün

Ölüm İzni

3 Gün

Doğum İzni

5 Gün

Yıllık ücretli iznin uygulanması

4857 sayılı İş Kanunu 56. Maddesi (4/5)

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

İZİNLER HAKKINDA

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ

HİZMET SÜRESİ

İZİN SÜRESİ

Hizmet süresi Bir ile Beş yıl (5 yıl dâhil) aynı işyerinde çalışanlar için,

14 Gün

Hizmet süresi Beş yıl ile On beş yıl aynı işyerinde çalışanlar için,

20 Gün

Hizmet süresi On beş yıl (dâhil) ve daha fazla aynı işyerinde çalışanlar için,

26 Gün

18 Yaş ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 Yaş ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

En az 20 Gün