ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU AÇMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU AÇMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

1.         Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesi,

2.         Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açısında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,

3.         Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,

4.         Kurucu, yönetici ve uzman eğiticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri,

5.         Yöneticilerin dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,

6.         Eğitim kurumunu temsi edecek yöneticiler için yetki belgesi,

7.         Yöneticilerin Özel Güvenlik temel eğitim sertifikası (Genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge).

Başvuru

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

Yapılır…