GENEL TALİMAT

ÖZEL GÜVENLİK

HİZMETİ GENEL TALİMATI

 

1.            Görev alanında can ve mal güvenliğini sağlar.

2.            Görev alanında suç işlenmesini önler.

3.            Görev alanında taşınması ve bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyayı X-Ray cihazından geçirir.

4.            Güvenliğini sağladığı alana girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir ve üstlerini detektörle arar.

5.            Görev alanında her türlü tehlikeye karşı koruma önlemi alır.

6.            Görev alanında adli olaylarda olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder.

7.            Görev alanında olay ilgili tutanak tutar ve genel kolluk kuvvetlerine teslim eder.

8.            Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalar ve arama yapar.

9.           Görev alanı içerisinde meydana gelen doğal afetlerde yardım istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girer, arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olur.

10.          Görev alanında sahipsiz ve bulunmuş eşyayı emanete alır ve emanete alma tutanağı tutar.

11.          Görev alanında yetki ve sorumlulukları çerçevesinde amaca uygun olarak yakalama yapar.

12.        Olay yerini ve delillerini korumak amacıyla işlemlerin yapılmasını kasten ihlal eden veya alınan tedbirlere aykırı davranan şahısları genel kolluk kuvvetleri gelene kadar gözlem altına alır.

13.          5237 sayılı TCK’nın Meşru savunma ve zorunluluk hali başlıklı 25. Maddesine göre mukavemetin derecesine ve verdiği yetki dâhilinde bedeni kuvvet ve maddi güç kullanmak sureti ile şahıs veya şahısların etkisiz duruma getirir.

14.          Bulunduğu görev yerinde meydana gelen bir olay varsa olayla ilgili tutanak tutar ve amirlerine bilgi verir.

15.          Görev alanında kılık, kıyafet ve kişisel görünümlerine dikkat edilir.

16.          Görev alanında farklı işlerle uğraşılmaz ve üniforma ile bağdaşmayacak aksesuar takmaz.

17.          Görev esnasında ve haricinde meslek onuruna yakışır şekilde davranır, müracaatlarını sıralı amirlerine yapar.

18.          Görev yerini vardiya değişiminden önce terk etmez.

19.          Kendisine teslim edilen araç ve gereçleri sağlam ve işler bulundurur ve teslim eder.

20.          Görev alanının tertip ve düzenine özen gösterir.

21.          Telefon ve telsiz ile Kamera güvenlik sistem araçları amacına uygun kullanır.

22.          Görev alanı içerisinde şüpheli gördüğü olayları takip eder, amirini bilgilendirir.

23.          Görev alanında park için ayrılmış alanlara uygunsuz park eden veya etmeye çalışan araçların trafik düzenini sağlar.

24.          Sorumlu olduğu bölgeleri kontrol edip gördüğü eksiklik ve alınması gereken tedbirleri amirlerine bildirir.

25.          Planlanan hizmet içi eğitimlere katılır.

26.          Görevleri ile ilgili belge ve bilgileri herhangi bir suretle kurum dışına çıkarmaz ve ilgisiz şahıslara vermez.

27.          Güvenlik otomasyon odasına görevli olmayan kişilerin girmesine izin vermez.

28.          Görev bölgesine ve otomasyona emanet kabul etmez.

29.          Güvenlik noktalarındaki kamera görüntülerini takip eder, amirleri ile devamlı irtibatta bulunur.

 

 

 

Adı Soyadı

İşveren

Kaşe-İmza