Silahlı Özel Güvenlik için 22 yaşından gün almak ve en az Lise mezunu olmak.
Silahsız Özel Güvenlik için 19 yaşından gün almak ve Ortaokul veya en az sekiz yıllık İlköğretim mezunu olmak.
Özel Güvenlik Görevlisi olmak için boy ve kilo şartı aranmamaktadır. “Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik olur” raporu almanız yeterlidir. Yaş üst sınırı yoktur.
Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarından eğitim alarak, Özel Güvenlik Eğitim sınavından başarılı olmanız halinde Özel Güvenlik Kimlik kartına sahip olabilirsiniz.
Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( 1 Adet ) Diploma ve Öğrenim Durum Belge Fotokopisi ( 1 Adet ) Vesikalık Fotoğraf ( 5 Adet ) İkametgâh Belgesi ( E- Devlet veya Muhtardan ) Adli Sicil Kaydı ( E- Devletten) “Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik olur” Sağlık Raporu
“Silahlı Özel Güvenlik olur” : 1.) Psikiyatri 2.) Göz 3.) Ortopedi 4.) KBB 5.) Nöroloji “Silahsız Özel Güvenlik olur” : 1.) Psikiyatri 2.) Göz 3.) KBB 4.) Nöroloji
Derslere devam mecburiyeti vardır. Mazeretli dahi olunsa (Doktor raporlu olunması halinde); derslerin en az 3’te 2’sine devam mecburiyeti vardır. Bu sürenin aşılması durumunda kurs kaydı iptal edilmektedir.
Devamsızlık Saati (Mazeretsiz ) : Silahsız Özel Güvenlik Temel Eğitimi ( 10 Ders Saati ) : Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi ( 2 Ders Saati ) : Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi ( 12 ders Saati ) Devamsızlık Saati Mazeretli (Doktor Raporlu) : Silahsız Özel Güvenlik Temel Eğitimi ( 33 Ders Saati ) : Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi ( 7 Ders Saati ) : Silahlı Özel Güvenlik Temel Eğitimi ( 40 ders Saati )
Kursu tamamladığınız Özel Güvenlik Eğitim Kurumundan alınır.
Silah eğitiminin sonunda, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü kontrolünde, Atış poligonunda, toplam 25 mermi ile 15 metre mesafedeki insan siluetine yapılan bir atıştır. En az 15 Merminin hedefte olması gereklidir.
Kanunen iş verme garantisi yoktur, iş verme garantisi ile kurs kaydı yapan Özel Eğitim Kurumunun tespit edilmesi halinde yetki belgeleri iptal edilir.
Resmi olarak imtihan sonucunun açıklandığı gün geçerliliği başlar ve Beş yıl geçerlilik süresi vardır.
Özel Güvenlik Eğitim Kurumuna “ Yenileme Eğitimi” için müracaat edilmesi gereklidir.
Özel Güvenlik Kimlik kartı geçerlilik süresi içerisinde Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışabilir. Bunun dışında çalışmak yasal değildir. İşveren, yasal olmayan hukuki sorumluluk altına girmektedir.
Özel Güvenlik Temel Eğitimi: Yazılı sınavdan en az 60 Puan alması durumunda Özel Güvenlik Temel Eğitiminden geçer Silahlı Özel Güvenlik Temel Eğitimi: Temel Eğitim ile Silah Bilgisi ve Atış sınavının her birinden en az 50 puan, toplamda ise 120 Puan olması durumunda Silahlı Özel Güvenlik Eğitiminden geçer.
Özel Güvenlik eğitimi aldığınız kurumdan alınır.
İkamet edilen şehrin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne Müracaat edilmek suretiyle alınır.
Silah ( uygulama ) eğitimi alınmalı ve sınavdan başarılı puan olunması gereklidir.